ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov obchodu a CR k obmedzeniu nedeľného predaja

(Uverejnené TASR 12. 5. 2020, denník Pravda 15. 5. 2020)

V súvislosti s pandémiou COVID-19, na základe ktorej došlo k zákazu predaja v obchodoch počas nedieľ, vyvoláva na Slovensku celospoločenský záujem diskusia na tému úpravy otváracích hodín počas nedieľ.

Táto téma sa samozrejme mimoriadne dotýka viac ako 300- tisícovej skupiny zamestnancov v maloobchodných prevádzkach .Nedotýka sa len samotných zamestnancov, ale má dopad aj na nás zákazníkov, a samozrejme aj na zamestnávateľov, ktorí podnikajú v odvetví obchodu.

Odborový zväz pracovníkov obchodu a CR v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR už viac ako 18 rokov presadzuje zosúladenie rodinného a pracovného života zamestnancov v obchode.

Už v minulosti došlo k čiastočnej úprave otváracích hodín počas štátnych sviatkov, kedy od 1.5.2017 došlo k zatvoreniu obchodov počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja v počte 15 a 1/2 dňa v roku.

Na základe vykonaných rozborov môžeme s istotou povedať, že vplyvom zatvorených obchodov počas sviatočných dní nedošlo ani k znižovaniu maloobchodných tržieb, alebo výnosov z podnikania.

Od tejto úpravy už ubehli 3 roky, a sme toho názoru, že dozrel čas na diskusiu o úprave obmedzenia predaja v obchodoch aj počas nedieľ, tak ako to je u väčšiny vyspelých štátov EÚ (Nemecko, Rakúsko, Poľsko…).

Odborový zväz pracovníkov obchodu a CR má v súvislosti s úpravou predaja v obchodoch počas nedieľ značnú podporu svojej členskej základne, na základe ktorej zahájil sociálny dialóg na túto tému so zamestnávateľskými organizáciami obchodu v SR.

V sektore obchodu na Slovensku pracuje viac ako 80% žien, ktoré si taktiež zaslúžia plnohodnotne stráviť nedeľu ako deň oddychu s pozitívnymi účinkami na regeneráciu pracovnej sily a zabezpečenie dostatočného času stráveného so svojimi najbližšími.

OZPOCR je presvedčený, že obmedzenie nedeľného predaja by nemalo dopad na ekonomiku a ani na zamestnanosť v obchode.

Zastávame názor, že aj práca v obchode by mala vytvárať prostredie, ktoré je ústretové k rodine a mala by vytvárať rovnováhu pri plnení si rodinných a pracovných povinností.

Žiadne komentáre