ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Stanovy OZPOCR

 

Stanovy OZ POCR (v PDF formáte)

Dodatok č. 1 k stanovám OZ POCR