ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Stanovy OZPOCR

 

Stanovy OZPOCR (v PDF formáte)