ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu k zákazu nedeľného predaja

zverejnené 6. 9. 2022 v TASR-OTS

Predstavenstvo a orgány Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu v rámci svojho programu dlhodobo presadzujú obmedzenie práce v maloobchode počas nedieľ, čím sledujeme v prvom rade zosúladenie rodinného a pracovného života našich členov a zamestnancov pracujúcich v týchto prevádzkach.

V maloobchodných prevádzkach pracuje viac ako 80 % žien, z ktorých väčšina sa stará o svoje rodiny s deťmi a zabezpečuje chod svojich domácností.

Obmedzenie nedeľnej práce zabezpečí pre týchto zamestnancov možnosť venovať viac času svojim najbližším, respektíve vytvorí im priestor na aktívny oddych, šport, kultúru a rôzne iné aktivity podľa vlastných  predstáv.

Mrzí nás skutočnosť, že súčasná koalícia už skôr nevyužila jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť na obmedzenie práce v nedeľu v čase prvej vlny pandémie COVID 19 v roku 2020, kedy takúto úpravu podporovalo viac ako 88% zamestnancov a členov OZPOCR        a podpora zo strany verejnosti reprezentovaná v prieskume bola v tom čase viac ako 80%.

Návrh na zákaz nedeľného predaja prichádza v čase prebiehajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine a pri vysokej miere inflácie, ako aj pri enormnom náraste cien energií. 

Sme presvedčení, že prijatie takejto úpravy je potrebné schváliť v čase, ktorý je najvhodnejší, pretože aj čas prijatia právnej úpravy je veľmi dôležitý, nielen jej predmet.  

OZPOCR obmedzenie práce v maloobchode počas nedieľ presadzoval aj v minulosti za predošlých  vlád, ktoré mohli takúto úpravu prijať, bohužiaľ  neúspešne.

Podporujeme názor, že takáto právna úprava by sa mala predkladať štandardným legislatívnym procesom.

Predstavenstvo OZPOCR podporuje obmedzenie zákazu nedeľného predaja za predpokladu, že toto obmedzenie nebude mať negatívny dopad na odmeňovanie zamestnancov maloobchodu.  

Žiadne komentáre