ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Program OZPOCR

 

P R O G R A M Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na roky 2019 – 2023