ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Prihláška

Prihláška

Ak sa chcete stať členom Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, prosím vyplňte nasledujúcu prihlášku :

Prihláška vo formáte PDF (k otvoreniu je potrebný Adobe Acrobat reader)

Prihláška vo formáte DOC (k otvoreniu je potrebný MS Word)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte na našu korešpondenčnú adresu.