ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Prihláška na pobyt

V termíne od *

1. Priezvisko a meno žiadateľa *

Dátum narodenia *

Email *

Člen OZO

V termíne do *

Adresa trvalého bydliska *

PSČ *

Kontakt č.tel. *

 
 

Uveďte názov OZO *

Ďalší účastníci pobytu

2. Priezvisko a meno žiadateľa

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Vzťah k žiadateľovi +


3. Priezvisko a meno žiadateľa

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Vzťah k žiadateľovi +


4. Priezvisko a meno žiadateľa

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Vzťah k žiadateľovi +


5. Priezvisko a meno žiadateľa

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska

Vzťah k žiadateľovi +

Overenie *

+ Vzťah k žiadateľovi: manžel/ka, syn, dcéra, druh, družka