ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Kontakty

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
Vajnorská 1
815 70 Bratislava

Menný zoznam: telefón email
ZADNAN Jozefpredseda 0905 609 500 predseda@ozpocr.sk
JUZOVÁ Annasamostatný odborný referent 0905 609 500 sekretariat@ozpocr.sk
RÓTHOVÁ Lenkašpecialista pre ekonomickú a majetkovú problematiku 0908 376 605 rothova@ozpocr.sk
Bc. PODMAJERSKÁ Sárašpecialista pre styk s OZO  a podmajerska@ozpocr.sk
kolektívne vyjednávanie 0905 922 062
PhDr. LÁRIŠ Peteršpecialista republikový zväzový inšpektor – BOZP 0917 716 704 laris@ozpocr.sk

ozpoacr@gmail.com

detašované pracovisko OZPOCR
budova JMF
ul. Fr. Mojtu 1
949 01 Nitra