ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Kontakty

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
Bajkalská 29/A,B
821 01 Bratislava 2

Menný zoznam: telefón email
ZADNAN Jozefpredseda+421 905 609 500 predseda@ozpocr.sk
JUZOVÁ Annasekretariát+421  905 609 500 sekretariat@ozpocr.sk
RÓTHOVÁ Lenkašpecialista pre ekonomickú a organizačnú činnosť+421 908 376 605 rothova@ozpocr.sk
JANCÍK Peteršpecialista pre styk s OZO  a jancik@ozpocr.sk
kolektívne vyjednávanie+421 905 922 062
PhDr. LÁRIŠ Peteršpecialista republikový zväzový inšpektor – BOZP+421 917 716 704 laris@ozpocr.sk

ozpoacr@gmail.com

OZPOCR
Bajkalská 29/B
821 01 Bratislava