ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa s COOP

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Žiadne komentáre