ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2019

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2019