ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

KZVS

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2022

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota na obdobie od 1.1.2020 – 31.12.2022

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Zväz obchodu Slovenskej republiky na obdobie od 1.1.2020 – 31.12.2022