ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

6. 6. 2017 Spoločné vyhlásenie zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov k problematike zabezpečovania stravovania pre zamestnancov

Spoločné vyhlásenie zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov k problematike zabezpečovania stravovania pre zamestnancov

 

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. A to, buď vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky. Toľko zákon. Používanie stravných lístkov, tzv. gastrolístkov sa však značne vzdialilo pôvodnému zámeru.

Dňa 6. júna 2017 sa k tejto problematike stretli: prezident Konfederácie SR Jozef Kollár a predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozef Zadňan s predstaviteľmi Zväzu obchodu SR Martinom Katriakom a Pavlom Konštiakom.

KOZ SR nesúhlasí so zrušením gastrolístkov a s ich nahradením hotovosťou vo výplate. Mohlo by to totiž viesť k ohrozeniu stravovania zamestnancov.

Rovnako obchodníci nemajú záujem o elimináciu tejto povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi. Vidia však priestor na legislatívnu úpravu výšky provízie pri spätnom odkupovaní gastrolístkov, podobne, ako je to určené pri ich nákupe, ako aj v spôsobe poskytovania ceny jedla v elektronickej forme.

Ako na stretnutí uviedol J. Kollár: „Sme si vedomí, že provízie pri spätnom odkupovaní gastrolístkov sú príliš vysoké, preto podporujeme čo najrýchlejší prechod na elektronické stravné poukážky, ktoré by čiastočne vyriešili existujúce problémy. Je však potrebná široká technická podpora tejto elektronizácie.“

Legislatívny návrh tejto problematiky by tak mal byť čoskoro predmetom ďalších rokovaní.

Žiadne komentáre