ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu k vyjadreniam p. Richarda Sulíka k zatvoreným obchodom počas sviatkov

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu sa už viac ako 16 rokov aktívne snaží presadiť obmedzenie práce, ktorou je maloobchodný predaj počas štátnych sviatkov a nedieľ.

Sme radi, že po toľkých rokoch diskusie na túto tému aj zamestnancom v obchode na Slovensku bolo umožnené plnohodnotne stráviť dni oddychu s pozitívnymi účinkami na regeneráciu pracovnej sily a zabezpečenie dostatočného času stráveného so svojimi najbližšími.

Schválenie zákazu maloobchodného predaja počas sviatočných dní OZPOCR považuje za prejav vzájomného porozumenia naprieč politickým spektrom, medzi zamestnávateľmi, zástupcami zamestnancov, zamestnancami a širokou verejnosťou.

OZPOCR jednoznačne podporil legislatívu smerujúcu k zatvoreniu obchodov počas sviatočných dní a vnímame ju ako prejav sociálneho porozumenia.

Oceňujeme zhovievavý postoj verejnosti k určitému zníženiu nákupného pohodlia, o to viac, že väčšina rešpektuje túto skutočnosť a chápe oprávnené potreby zamestnancov obchodu.

Objavujú sa však aj názory, že je to obmedzovanie demokratických práv a slobôd občanov. Tieto však nepredstavujú väčšinový názor obyvateľstva, ani odbornej verejnosti k tomuto problému. Kde sú práva a slobody zamestnancov v obchode?

Kladne hodnotíme aj pozitívny postoj väčšiny politikov, ktorí sa až na malé výnimky naprieč celým spektrom v tejto otázke zhodli, a tým ju zbavili politickej nálepky.

V krajinách EÚ je významná skupina štátov, ktoré uplatňujú reguláciu otváracích hodín, či už sa to týka sviatočných dní, nedieľ, resp. aj samotnej doby predaja. Podotýkame, že v tomto smere sú oveľa pragmatickejšie Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Dánsko, Fínsko, Portugalsko a Poľsko, kde sú obchody nielen počas sviatkov, ale aj v nedeľu zatvorené.

Obmedzenie práce v obchode počas sviatočných dní bolo jedným z krokov na zosúladenie rodinného a pracovného života a v konečnom dôsledku pomohlo čiastočne zatraktívniť toto povolanie.

Žiadne komentáre