ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

24.5.2017 Vyhlásenie predsedov NSZZ, OZPOCR, OSPO a KASZ na stretnutí „V4“

Vyhlásenie predsedov NSZZ, OZPOCR, OSPO a KASZ na stretnutí „V4“

23.- 24. mája 2017 v Katoviciach, Poľsko

 

Dňa 23.a 24.mája 2017 sa v Katoviciach v Poľsku zišli predsedovia obchodného sektora odborov z krajín V4, aby diskutovali o kľúčových otázkach pre zamestnancov obchodného sektora a členov odborových zväzov vo svojich krajinách.

Všetci vyjadrili svoje znepokojenie nad spôsobmi a úrovňou odmeňovania pracovníkov odvetvia obchodu v ich krajinách v porovnaní s pracovníkmi zo západnej Európy. Mzdy sú nespravodlivé najmä vtedy, keď sa berie do úvahy produktivita v odvetví obchodu. Produktivita v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku je dvakrát vyššia, ale osobné náklady zamestnávateľov v štátoch V4 sú trikrát nižšie ako v západoeurópskych krajinách. Znamená to, že pracovná záťaž je príliš veľká a vykonaná práca nie je v krajinách V4 správne vyplatená.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti odmeňovania si účastníci stretnutia V4 v Katoviciach požadujú riadnu a spravodlivú platbu za náročnú prácu zamestnancov obchodného sektora v strednej Európe. Stredoeurópski pracovníci potrebujú odmeňovanie a zaslúžia si to. Zamestnanci nášho odvetvia tiež potrebujú zavedenie zákonnej minimálnej mzdy v krajinách EÚ v súvislosti s produktivitou pracovníkov. Požadujeme, pre dobro pracovníkov, podnikov a zákazníkov, primerané odmeňovanie pre našich pracovitých členov, pre zamestnancov pracujúcich v odvetví obchodu v krajinách V4. Nechceme žiadne ospravedlnenia od zamestnávateľov, pretože využívajú daňové úniky ako prostriedok na maximalizáciu zisku. Žiadame médiá, aby poskytli spravodlivý a čestný obraz o zamestnancoch a zamestnávateľoch obchodného sektora, aby mali správne názory na praktiky, ktoré sa proti pracovníkom používajú. Žiadame zamestnávateľov, aby začali procesy vyjednávania, aby sa ľudia, ktorí pracujú v obchodnom sektore uchovali, a aby odvetvie neopustili kvôli hľadaniu lepších pracovných a platobných podmienok.

Žiadne komentáre