ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

10.10.2018 Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu k zavedeniu osobitného odvodu pre obchodné reťazce vo výške 2,5% z čistého obratu

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu k zavedeniu osobitného odvodu pre obchodné reťazce vo výške 2,5% z čistého obratu

 

 

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu (OZPOCR) negatívne vníma pripravované zavedenie osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov, ktorý by mal platiť od roku 2019.

Návrh zákona o osobitnom odvode bude mať značný dopad na rast cien potravín, a do značnej miery poškodí najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria aj zamestnanci v obchodnom sektore. Následkom zavedenia zákona do praxe môže byť dovoz lacnejších a menej kvalitných potravín zo zahraničia, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva s nízkymi príjmami.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov za I. polrok tohto roka medziročne rástli o 5,4%, čo bol najvyšší nárast v rámci celej EÚ.

Zavedenie tohto opatrenia bude mať, z nášho pohľadu, aj negatívny dopad na sociálny dialóg, konkrétne na nárast miezd v sektore obchodu, čo závažným spôsobom ovplyvní proces kolektívneho vyjednávania.

Niektorým obchodným reťazcom, ktoré vykazujú nižšiu úroveň zisku z rôznych dôvodov, uvedené opatrenie môže spôsobiť pozastavenie plánovaných investícií, resp. v horšom prípade ich ekonomickú likvidáciu, čo bude mať v konečnom dôsledku dopad nielen na zamestnanosť, ale aj v neposlednej miere na  konkurencieschopnosť v obchodnom sektore.

Osobitný odvod, ktorý nebude platiť celoplošne na všetky obchodné subjekty, ale len pre vybranú skupinu obchodníkov, vytvára nerovné podmienky a javí známky diskriminácie určitej skupiny obchodníkov.

Zavedenie tohto odvodu môže spôsobiť aj tlak na slovenských producentov a dodávateľov, aby predávali tovary reťazcom lacnejšie.

OZPOCR sa prikláňa k názoru, že rozhodne treba podporiť domácich producentov potravín tak, aby boli konkurencieschopní, ale na takúto podporu je potrebné hľadať systémové opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku nespôsobia celoplošné zdražovanie potravín.

 

 

 

 

V Bratislave, 9.10.2018

Jozef Zadňan

predseda OZPOCR

Žiadne komentáre