ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Domov

 

 

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Vajnorská ul. č. 1, 815 70 Bratislava

 

 

 

 

 

Tel.: 02/50 240 351
Fax: 02/50 240 352
E-mail: sekretariat@ozpocr.sk