ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU

Komuniké z 23. zasadnutia skupiny „V4“, konaného v Slovenskej republike v dňoch 24.- 26.5.2016 v Bojniciach.

V dňoch 24. – 26.5.2016 sa uskutočnilo v poradí už 23. zasadnutie zástupcov odborových zväzov (OZ) zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska zastupujúcich zamestnancov v sektore obchodu.

Zástupcovia OZ zhodnotili aktuálnu situáciu v NNS pôsobiacich v jednotlivých krajinách, ako aj spoluprácu OZ s NNS v rámci sociálneho dialógu.

Zástupcovia jednotlivých OZ sa dohodli vzájomne podporovať sociálny dialóg v NNS a uzatváranie dohôd medzi spoločnosťou Tesco a OZ, ktoré by právne a kvalitatívne zodpovedali kolektívnym zmluvám  uzatváraným v  SR a ČR.

OZ chápu zámery Tesca pri ozdravovaní spoločnosti, hlavne pri zmene štruktúr a  zredukovaní pracovných pozícií, očakávajú však zo strany vedenia zamestnávateľskej spoločnosti väčšiu a promptnejšiu informovanosť  o pripravovaných krokoch.

OZ skupiny V4 sa dohodli na užšej spolupráci a vzájomnej informovanosti pri spoločných postupoch v sociálnom dialógu s NNS.

Prezidenti odborov skupiny V4 sa dohodli a súhlasia, že jeden deň bez práce počas pracovného týždňa v sektore obchodu, by bol veľkým prínosom pre pracovníkov, ktorý by im umožnil zlepšenie pracovných podmienok v odbore. Lídri českých, maďarských a slovenských odborov plne podporujú lídra Poľského odborového zväzu obchodu v pokuse o presadenie voľnej nedele v sektore obchodu na území Poľska.“

Žiadne komentáre